Atletiekvereniging Cromstrijen
 

NIEUWS


Terug naar overzicht

28-03-2020

Van de voorzitter

De geplande 2de Int. Paasloop gaat i.v.m. het coronavirus niet door. Er is nog gekeken naar de mogelijkheid om gefaseerd te starten, maar inmiddels zijn alle evenementen waarvoor een vergunning nodig is tot 1 juni verboden. De wedstrijd wordt doorgeschoven naar volgend jaar, 5 april 2021 en de voorbereidingen hiervoor zullen zo snel mogelijk starten.

De 1 Mijl in Line wordt gehouden op zaterdag 17 oktober 2020. Info volgt zo spoedig mogelijk. De Katerloop staat voor 1 januari 2021 op de rol.

Alle evenementen en trainingen liggen i.v.m. het coronavirus tot nader order stil. Alhoewel wij geen rijke vereniging zijn worden er geen contributiegelden in rekening gebracht voor het 2de kwartaal 2020.

Vrijwillige bijdragen zijn natuurlijk van harte welkom en een donateur betaalt € 25,- per jaar.

Mensen die zich als lid aanmelden voor 1 juni a.s. betalen geen inschrijfgeld en sporten in de maand juni geheel gratis.

Gaarne aandacht voor de oproep om een jurycursus te volgen.
Voor informatie: info@avcromstrijen.nl

De START TO RUN loopcursus is voorlopig even gestrand bij week 9. Zodra het weer veilig is gezamenlijk te trainen gaan we weer verder met natuurlijk eerst weer het optrainen tot het niveau van week 9.

De start van de geplande 2de loopcursus op dinsdag 14 april a.s. is voorlopig doorgeschoven naar september. Nadere informatie volgt. Inschrijven hiervoor is wel al mogelijk.

We wensen iedereen sterkte en wijsheid tijdens de coronacrisis. Blijf veilig!

Aad Vink
VoorzitterTerug naar overzicht